• 0

Bremen: mereelamused ja kotermann

Linn ja meresõitmine: need moodustavad Bremerhavenis lahutamatu koosluse. Esimene purjelaevasõit üle mere 19. sajandi alguses viis linna rajamiseni 1827. aastal ja tänapäeval hoiab Bremerhaven oma laevatehase, ülemeresadama ja paljude tähtsate muuseumide, teadusinstituutide ja kultuuriasutustega alal suurt osa kogu Saksamaa merenduspärandist.

Bremerhavenist uude maailma
Hansalinn Bremen, mis asub 60 km ülesvoolu, ihkas endale otseteed meresadamasse ja ostis Hannoveri kuningriigilt maatüki, kuhu rajati kunstlik sadamakoht, nn Uus sadam. Sestpeale ehitati sadamarajatisi üha juurde ning noorest linnast kujunes tähtis meresõidu- ja kalasadam. Kõige tipp oli siiski laevaliin New Yorki, mille liiklust korraldas Bremerhavenist väljuvate suurte reisilaevadega kuulus põhjasakslane Lloyd Bremenist. Bremerhaveni kaudu lahkusid Euroopast miljonid väljarändajad, kes läksid parema elu lootuses USA-sse või Lõuna-Ameerikasse. Seejuures langes nende viimane pilk tõenäoliselt Brinkamahofi majakale, mis tookord seisis veel linnast väljaspool. 1980. aastal nihutati majakat 6 km jagu, otse kalasadamasse, kus see nüüd on linna uus tunnusmärk – ja ühtlasi Bremerhaveni väikseim kõrts.

Majakatest ja merenduse paljudest teistest aspektidest jutustab linna suur ajaloomuuseum. See asub merelinna kauneimas sopis, peaaegu keset südalinna ja ometi kesk vaikust ja loodust; muuseum paistab silma oma julgelt uuendusliku arhitektuuri ja tänapäevase ning aktiivse kontseptsiooniga. Siin tutvustavad kogu piirkonna minevikku, olevikku ja tulevikku mitmekesised ja elulähedased näitused. Muuseum avas uksed juba aastal 1906, tähistas 2006. aastal oma saja-aastast juubelit linnamuuseumina ning väärib külastamist samavõrd kui iial varem.

Heast vaimust vanadel laevadel

Ka kotermann on Bremerhavenis täitsa olemas: üsna Saksa laevandusmuuseumi lähedal seisab purskkaev kääbusekasvu mehikesega, keda hüütakse kotermanniks. Rahvaliku uskumuse põhjal on ta haldjas, kes elab puust laevadel; vaevalt kahe jala pikkune mehike kehastab ühe surnud inimese vaimu, kes asus kunagi ühe puutüve sisse elama. Kui see puu ühe laeva mastipuuks välja valiti, sai vaimust kotermann, laeva ja meeskonna kaitsja, kes kipub küll vahel tujutsema. See on ilus legend, mis saigi ilmselt sündida vaid nii tihedalt merega seotud linnas nagu Bremerhaven.