• 0
UNESCO-biosfäärireservaatti Elben jokimaisema

UNESCO-biosfäärireservaatti Elben jokimaisema

"Elben jokimaisema" -biosfäärireservaatti on ainutlaatuinen luonnon ja ihmisen aikaansaama luonto- ja kulttuurimaisema, joka leviää viiden Saksan osavaltion alueelle.

Elben varren luonnonmukainen virtamaisema lukemattomine jokitulvaniittyineen ulottuu Keski-Elben laaksosta aina Pohjois-Saksan alangolle asti.

Mailmankulttuurikohteet odottavat kävijöitä Keski-Elben jokivarsilla Saksi-Anhaltissa. Elben laaksomaiseman ainutlaatuinen luonnonvaraisuus, jossa majava, saukko ja merikotka viihtyvät, vetää kävijöitä puoleensa aivan yhtä lailla kuin Dessau-Wörlitzin puutarhavaltakunta, Wittenbergin Luther-kaupunki tai maailmankuulu Bauhaus Dessaussa.

Joki virtaa biosfäärireservaatin Brandenburgin halki kulkevalta osalta leveinä serpentiineinä tarjoten paljon tilaa eläväisille jokiniityille 75 kilometrin matkalla. Erityisesti keväällä ja syksyllä kurjet, pohjoiset hanhet ja töyhtöhyypät tulevat tuhansittain tulvaniityille. Erityisen hyvin täällä viihtyy myös valkohaikara: Eurooppalaisessa Rühstädtin haikarakylässä pesii vuosittain yli 30 paria.

Toinen elämää täynnä oleva ala-saksilainen Elben jokilaakson tulvaniitty löytyy Hampurin kaakkoisosasta. Vierailijat voivat nauttia ainutlaatuisesta maisemasta, jota leimaavat monimuotoiset Elbe-joen rantakaistaleet, marskimaan yksittäiset, ryhmyiset puut ja metsittyneet sisävesidyynit. Hyvällä onnella täällä voi nähdä tusinoittain haikaroita, kalastavia harmaahaikaroita, lepääviä kurkia tai leijailevia merikotkia. Tämän tulvaniittymaiseman eteläpuolella kohoaa Elbhöhen-Wendlandin luonnonpuisto ainutlaatuisine kehäkylineen. Tähän Ala-Saksin idylliin, missä luonto, kulttuuri ja ihminen vielä muodostavat sopusointuisen yhteyden, kannattaa tutustua vaeltaen tai pyöräillen, jolloin voi löytää monenlaisia kasveja ja eläimiä.

Jääkauden muovaamassa laaksossa voi nähdä paitsi Mecklenburgin lounaispuolen laajan, monimuotoisen jokiniittymaiseman ja Elben sekä sen sivujoet, mutta myös osittain kasvittomia sisämaadyynejä ja jyrkkiä Elben rantarinteitä.

Polkupyöräilyn ystävät voivat tutustua biosfäärireservaattiin rakennetuilla pyöräteillä. Biosfäärireservaatti ulottuu Saksan pohjoisosassa pieneltä osalta aina Schleswig-Holsteiniin asti. Alueet yhdistävänä yhteytenä voidaan käyttää 860 km pitkää Elbe-pyörätietä Bad Schandausta Cuxhaveniin.

Discover your favourite spot