Dva genija na jednom remek-djelu: Neumann i Tiepolo u Würzburgu

Ubraja se u najistaknutije graditelje baroka i rokokoa te se smatra da je radio na izgradnji oko 100 građevina. Njegovo je najpoznatije djelo palača u Würzburgu. Mlečanin Giovanni Battista Tiepolo oslikao je golemi samonosivi nadsvođeni strop.

Veitshöchheim Palace & rococo garden

Situated only a few miles down the river Main from Würzburg is another late baroque gem. The hedge-lined pathways constantly reveal fresh glimpses of hedged compartments, arbours, pavilions, circular flowerbeds and the Parnasse figures in the Great Lake – one of the garden's highlights. Around 300 sculptures by Würzburg's court sculptors adorn the garden.

Upravljanje bez prepreka

Dvije korisne kombinacije tipki za zumiranje u pregledniku:

Povećavanje: +

Smanjivanje: +

Dodatnu pomoć dobit ćete od proizvođača preglednika klikom na ikonu: