• 0

אוצרות הבארוק המאוחר: קלות משועשעת במקום הדר ראוותני

הארכיטקטורה של הבארוק המאוחר מותירה רושם כשל קינוח קליל בסוף ארוחה כבדה. החל מהעיר לודוויגסלוסט שנותרה בדיוק כשהיתה ועד לגינת המנזר בנוֹיצֶלֶה ניתן לחוש בחן של התקופה הזו.

Hidden away in the Mecklenburg countryside, this palace is full of surprises. Many of the wall and ceiling decorations, for example, are actually papier mâché and became known as 'Ludwigslust board'. read more »

Blankenburg Castle was built in the middle of the 11th century. It stands majestically on the Blankenstein, a limestone hill overlooking the town of Blankenburg on the northern edge of the Harz in Saxony-Anhalt. Worth seeing are the Grey Hall, the theatre, the castle chapel, the Imperial Hall and the Knights' Hall.

Founded in the 18th century, this baroque abbey garden in Neuzelle was divided into an abbot's garden and an abbey garden. It is the only baroque garden in Brandenburg to have retained its original design features and these can still be admired today.

The earliest records of Hundisburg Palace date back to around 1140. Originally a castle built to defend the border of the archbishopric of Magdeburg and converted into a Renaissance palace in the mid-16th century, it is the most significant baroque country palace in Saxony-Anhalt.