MARTa Herford
MARTa Herford ©Marta Herford GmbH
בחר בבקשה...

MARTa Herford

The distinctive architecture of the MARTa Herford museum near Bielefeld embodies the gallery's innovative philosophy and its international focus.

As a museum for contemporary art, which also explores current issues in the field of architecture and design, MARTa Herford goes further than most museums by developing major overview exhibitions and special projects on socially relevant topics. The gallery was designed by the eminent US architect Frank Gehry.

Opening times:

Tuesday-Sunday 11am-6pm

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: