בחר בבקשה...
48
German National Tourist Board
Visitors' Choice 2017
Berlin Museum Island (UNESCO World Heritage)

Discover the TOP 100 at www.germany.travel/top100

A treasure trove of human history: Berlin's Museum Island

A UNESCO World Heritage site in the heart of the city, Berlin's Museum Island is a hugely popular attraction both with locals and international tourists.

A UNESCO World Heritage site in the heart of the city, Berlin's Museum Island is a hugely popular attraction both with locals and international tourists. One of the world's most important museum complexes, it is home to priceless cultural treasures. Collections at the Museum of the Ancient World, New Museum, Old National Gallery, Bode Museum and Pergamon Museum take visitors on a fascinating journey through art and culture from the cradle of civilisation in Mesopotamia through Egypt, Classical Greece and Rome, Byzantium, the Islamic World and the Middle Ages right up to the modern age and 19th century Romanticism.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: