"גני הוא לבי": הנסיך מפִּיקלר-מוסקאו

יצירת הביכורים שלו, מוסקאו, כבר הוכרזה אתר מורשת עולמית על ידי אונסקו, יצירתו המאוחרת, ברניץ, היא פנינה: הנסיך הרמן מפיקלר-מוסקאו היה הרפתקן, איש החיים הטובים וראוותן גדול, ונחשב לאחד מאומני הגנים החובבים המבריקים ביותר בזמנו.

Babelsberg Palace

Babelsberg Palace and Park are located in the district of the same name in Potsdam, the state capital of Brandenburg. This summer residence for the future Kaiser Wilhelm I was built in 1833. Many of the original furnishings remain intact and reflect the dominance of neo-Gothic at the time.

Altenstein Palace & Park

Situated in the Thuringian Forest not far from Erfurt, this two-storey, neo-Renaissance palace is at the heart of an idyllic country park boasting a waterfall and natural cave. From this former summer residence of the Dukes of Saxe-Meiningen and its park, you can enjoy wonderful views as far as the Rhön hills.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: