Vorstelijk leven in de wereld van nu: de familie Thurn und Taxis in Beieren

In 1812 kreeg het vorstelijk geslacht Thurn und Taxis de voormalige kloostergebouwen van het rijksstift St.-Emmeram als schadeloosstelling voor het verlies van het Beierse postmonopolie. Het tot een kasteel verbouwde complex is nog heden de residentie van de adellijke familie.

Al bijna tweehonderd jaar wordt het bewoond door de vorsten Von Thurn und Taxis, die in 1748 van Frankfurt naar Regensburg waren verhuisd. Vanaf 1816 verbouwd tot een prachtige residentie geldt St. Emmeram als een van de belangrijkste monumenten van het historisme in Duitsland.

meer »

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: