Military History Museum
Military History Museum ©Militärhistorisches Museum der Bundeswehr
Selecteer...

Militärhistorisches Museum

Het Militärhistorisches Museum der Bundeswehr, zoals het Duitse legermuseum in Dresden voluit heet, behoort tot de belangrijkste historische musea van Europa.

Centrale thema's zijn hier de mens en de vraag wat de oorzaken en gevolgen zijn van oorlog en geweld. De ruim 10.000 tentoonstellingsstukken weerspiegelen een groot aantal standpunten, visies en gebeurtenissen en geven de bezoekers veel sociaal- en cultuurhistorische informatie. Het schitterende gebouw waarin de met een prijs bekroonde permanente tentoonstelling wordt gehouden, is ontworpen door sterarchitect Daniel Libeskind.

Openingstijden:

donderdag - dinsdag 10 - 18 uur, maandag 10 - 21 uur, woensdag gesloten

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: