Museum of Pre-History and Early History
Museum of Pre-History and Early History ©Stiftung Saarländischer Kulturbesitz
Selecteer...

Museum für Vor- und Frühgeschichte

Het Museum für Vor- und Frühgeschichte in Saarbrücken geeft een overzicht van de archeologische vondsten die in het Saarland zijn gedaan.

Er zijn vondsten te zien uit alle tijdperken van de steentijd tot de vroege middeleeuwen – van een vuistbijl tot gouden sieraden uit Franken. In het middelpunt staan de originele vondsten uit het Keltische vorstinnengraf van Reinheim en de tentoonstellingsstukken uit de Romeine tijd, waaronder wandschilderingen uit een Gallo-Romeinse villa in Mechern.

Openingstijden:

dinsdag - zondag 10 - 19 uur, woensdag 10 - 20 uur

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: