Shipbuilding and Maritime Museum in the IGA Park
Shipbuilding and Maritime Museum in the IGA Park ©Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde

Scheepsbouw- en scheepvaartmuseum in het IGA Park

Een groot zeevrachtschip van binnen bekijken, de machineruimte met zijn vier hoofdmachines inspecteren, maar ook de brug, de matrozenkamer en het scheepshospitaal bewonderen:

op het als scheepsbouw- en scheepvaartmuseum ingerichte traditionele schip in Rostock kan het allemaal. Het onder monumentenzorg vallende zeevrachtschip met een capaciteit van 10.000 ton is gelegen in het IGA Park aan de oever van de Warnow. De expositie aan boord documenteert de geschiedenis van de scheepsbouw aan de Oostzee en belicht daarnaast de watervliegtuigbouw, het zeeonderzoek en de zeilsport.

Openingstijden:

april - juni en september - oktober: dinsdag - zondag 10 - 18 uur, juli: dagelijks 10 - 18 uur, november - maart: dinsdag - zondag 10 - 16 uur

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: