Slot Freudenberg

In slot Freudenberg in Wiesbaden staat de permanente tentoonstelling 'Ervaringsveld ter ontplooiing van de zintuigen en het denken' centraal.

Op meer dan 60 stations worden de bezoekers op een speelse manier geïnformeerd over natuurverschijnselen als evenwicht, zwaartekracht, licht en donker, klank en resonantie. De donkere bar en de donkere gang zijn belevenissen die geen enkele bezoeker snel zal vergeten.

Openingstijden:

maandag - vrijdag 9 - 18 uur, zaterdag/zondag 11 - 18 uur

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: