Bielefeld

Bielefeld: handelsstad met gevoel voor kunst

Bielefeld is gesticht in 1214 door graaf Hermann von Ravensberg. Een man met een vooruitziende blik, die de gunstige ligging op het kruispunt van oude handelswegen in de onmiddellijke nabijheid van een pas door het Teutoburger Woud toen al onderkende. Zo ontstond er een typische handelsstad met een grote markt en mooie vakwerkhuizen, die naast de uitgesproken kunstzinnigheid van de inwoners tot op heden kenmerkend zijn voor Bielefeld.

Tal van kooplieden maakten dankbaar gebruik van de vrijheden die door de landsheer in de nieuwe stad werden verleend – en werden zo bepalend voor de verdere ontwikkeling van Bielefeld. De handel in laken en linnen, destijds gewilde goederen, bezorgde de stad een grote tijd, waarvan de Alter Markt, het Altes Rathaus en de Altstädter Nicolaikirche nog altijd getuigen. De latere verandering van Bielefeld van een handels- in een industriestad vond ook zijn weerslag in het stadsbeeld: er werden nieuwe woonwijken gebouwd met huizen van twee of drie verdiepingen. Representatieve gebouwen als het Neues Rathaus en het theater, het met renaissancemotieven verfraaide postkantoor en het station in jugendstil dateren uit het begin van de 20e eeuw. In 1930 werd de Rudolf-Oetker-Halle voltooid, een prachtig concertgebouw waarvan de architectuur zowel kenmerken vertoont van het classicisme als van de Nieuwe Zakelijkheid en dat beroemd is om zijn akoestiek. En tegen het einde van de 20e eeuw werden er met de Kunsthalle, de Stadthalle, de Seidensticker Halle en de in de Ravensberger Spinnerei ingerichte musea, het Historisches Museum en het Museum Huelsmann, nog meer belangrijke culturele accenten gezet.

Sinds 1969 is Bielefeld ook universiteitsstad. De grootste van de zes hogescholen die de stad telt, ligt aan de rand van het Teutoburger Woud. Het centrale ontmoetingspunt, de ruim 300 meter lange grote hal, is een architectonische highlight. Highlights van geheel andere aard zijn de traditierijke Bielefelder feesten. In mei vindt in de oude binnenstad de Leinewebermarkt plaats, een groot, meerdaags volksfeest, in juli wordt op de Sparrenburg het middeleeuwse Sparrenburgfeest gevierd en in september wordt in de binnenstad de wijnmarkt gehouden. Traditiegetrouw wordt het jaar afgesloten met de kerstmarkt. Ook deze wordt gehouden in de binnenstad, waar dan ruim 100 feestelijk gedecoreerde vakwerkhuisjes staan. Een traditie die typisch is voor Bielefeld, is de Hermannslauf, een volksloop van het standbeeld van Arminius in Detmold door de heuvels van het Teutoburger Woud naar de Sparrenburg in Bielefeld. Maar wees gerust: u kunt de Sparrenburg ook op uw gemak bezichtigen. En niet alleen deze vesting, maar de hele stad. Neem de tijd – en laat u verrassen!

Highlights
Highlights

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: