• 0

To genier i et mesterverk: Neumann og Tiepolo i Würzburg

Han regnes blant de viktigste byggherrene i barokken og rokokkoen, og skal ha vært med på å bygge ca. 100 byggverk. Hans mest kjente verk er Würzburger Residenz. Her finner du et stort takmaleri av venetianeren Giovanni Battista Tiepolo.

Situated only a few miles down the river Main from Würzburg is another late baroque gem. The hedge-lined pathways constantly reveal fresh glimpses of hedged compartments, arbours, pavilions, circular flowerbeds and the Parnasse figures in the Great Lake – one of the garden's highlights. Around 300 sculptures by Würzburg's court sculptors adorn the garden.