• 0
Nedre Odertal nasjonalpark – Tysklands vakreste elvelandskap

Nedre Odertal nasjonalpark – Tysklands vakreste elvelandskap

Nedre Odertal nasjonalpark er Tysklands første elvelandskapsnasjonalpark. Ved den tyske og polske munningen av elva Oder kan de besøkende oppleve 60 km elvelandskap med vakre elvedrag og blomstrende enger.

Nedre Odertal nasjonalpark ligger i delstatenBrandenburgnordøst i Tyskland og har et mangfoldig dyreliv. Foruten de spesielle og fredede fugleartene, som havørn, svartstork og vannsanger, kan man observere den sjeldne beveren i sitt arbeid med å bygge demninger. Det finnes over 40 fiskearter og 50 forskjellige pattedyr i den rike faunaen.

Nasjonalparken er et viktig hvile- og overvintringsområde for mange fuglearter, noe som gjør den til en attraksjon hele året. Det er en spesiell opplevelse å se over 13 000 traner komme til overvintring i Odertal hvert år.

Foruten disse unike naturopplevelsene og det rike dyrelivet, kan nasjonalparken by på flere høydepunkter som for eksempel det middelalderske borgtårnet i Stolpe, de historiske tobakkslåvene i Friedrichsthal, slottet ved Zitzen, byfestningen fra middelalderen og Stephans-kirken i Grats samt de sengotiske kirkene i Criewen.

Man kan også nyte en av de mange elveturene på Oder i nedre Odertal eller sykkel- og fotturene som arrangeres ukentlig i det naturlige elvelandskapet.

Discover your favourite spot