• 0
Wybierz...
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec (Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland)

Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec (Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland)

Od końca drugiej wojny światowej do współczesności: ta epoka wciąż żyje w Bońskim Domu (Bonner Haus).

W ramach dużej stałej ekspozycji i czasowych wystaw tematycznych historia polityczna, gospodarcza i społeczna są dokumentowane na równi z ważnymi trendami w sztuce, kulturze i warunkach życia dnia powszedniego. Liczne eksponaty – od Mercedesa Adenauera po pierwszą „zieloną kartę” dla pracownika zagranicznego, dokumenty, zdjęcia i filmy unaoczniają relacje historyczne i polityczne oraz budzą wiele wspomnień.