• 0
Wybierz...
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Muzeum Sztuki, Bonn

Muzeum Sztuki, Bonn

Bońskie Muzeum Sztuki (Kunstmuseum Bonn) może pod wieloma względami zajmować znaczącą pozycję wśród niemieckich muzeów.

Dzięki jednym z najważniejszych na arenie międzynarodowej zbiorów sztuki niemieckiej muzeum posiada w ramach centralnej kolekcji Augusta Macke unikatowy na skalę krajową profil zbiorów. Istotnym celem bońskiej polityki muzealnej jest nie tyle chęć dokumentowania sztuki niemieckiej w formie encyklopedycznej, ale raczej skupienie się na poglądowej grupie wybitnych artystów i artystek, od których można nabywać całe zbiory dzieł.