• 0
Potsdam, Chinese tea house in Sanssouci Park

Schronienie Króla-Filozofa w Poczdamie

Król pruski Fryderyk Wielki był prekursorem oświecenia, uwięzionym jednakże wciąż w okowach absolutyzmu. Pałacyk i park Sanssouci koło Poczdamu przebudował w duchu wspólnoty sztuk – z niczego uczynił dzieło, które jest dzisiaj częścią światowego dziedzictwa UNESCO.

The Chinese House in the deer park at Sanssouci is a delightful example of Chinoiserie, the fashion for all things Chinese, from the 18th century. Built for Frederick the Great, this exotic pavilion contains beautiful paintings and exquisite porcelain that accentuate its oriental charm.