Barok palatyński i frankofilska elegancja: pałace książąt elektorów Palatynatu

Książę elektor Palatynatu Karol Teodor uwielbiał luksus i sztuki piękne. Za jego czasów zapanował „złoty wiek” Palatynatu, który rozprzestrzenił się aż po tereny Dolnego Renu. Tacy poeci, jak Voltaire i Gotthold Ephraim Lessing właśnie tutaj znajdowali twórczą wenę.

Mannheim Palace

The construction of Mannheim Palace on the Upper Rhine, one of the largest absolutist baroque palaces, began under Elector Carl Philipp in 1720. Building work - including contributions by the eminent Balthasar Neumann and Nicolas de Pigage – continued on the vast palace complex for around 40 years.

Benrath Palace & Park

This splendid building in a suburb of Düsseldorf was designed for Elector Palatine Carl Theodor by Nicolas de Pigage in the 18th century. A vast park covering over 60 hectares stretches away to the south of the palace.

Among the treasures of Schwetzingen Palace are a mosque with Moorish-style domes, a picturesque mock ruin, a bath house in marble and a splendid Apollo temple.

More »

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: