Boats in the Spreewald, Luebbenau
Boats in the Spreewald, Luebbenau ©Fotolia (Klaus Heidemann (jetzt: www.griot-online.de))

Discover your favourite spot

81
German National Tourist Board
Visitors' Choice 2017
UNESCO-Spree Forest Biosphere Reserve

Discover the TOP 100 at www.germany.travel/top100

Rezerwat Biosfery UNESCO Spreewald — gdzie las odbija się w wodzie

100 kilometrów na południowy wschód od Berlina znajduje się kraina geograficzna unikalna w Europie Środkowej — Spreewald, kształtowana od wielu wieków przez człowieka, a mimo to przedstawiająca w dużej mierze naturalny krajobraz łęgowy.

Szczególną cechą Spreewaldu jest przypominający park krajobraz poprzecinany licznymi rzekami. Spreewald to kraina łęgowa kształtowana przez człowieka, lecz w dużej mierze pozostawiona w stanie naturalnym. Na skutek wielu wieków upraw powstała tu mozaika łąk, pól i lasów oraz sieć rzek o łącznej długości ponad 1000 km. Powstała dzięki temu różnorodność biotopów zapewnia bogactwo świata zwierząt i roślin. Obszar ten zamieszkują gatunki, które gdzie indziej są zagrożone wyginięciem bądź wymarłe, np. bocian czarny, wydra czy bóbr. W celu zachowania tego krajobrazu Spreewald został ustanowiony w 1990 roku rezerwatem biosfery, a w 1991 został wpisany na listę UNESCO. Spreewald zamieszkuje również słowiański lud Serbów Łużyckich kultywujący prastare tradycje i obyczaje. Warto zobaczyć tu również wioski z tradycyjnymi domami zrębowymi i ogródkami. Rezerwat Biosfery Spreewald posiada bogatą ofertę turystyczną umożliwiającą poznanie unikalnej kultury i przyrody. Jedno- i wielodniowe rajdy rowerowe, spływy kajakowe i spływy charakterystyczną dla tego regionu łódką zapraszają do odkrywania krainy i poznawania jej mieszkańców.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: