• 0
Rezervaţia biosferei (UNESCO) Schorfheide-Chorin - ţinutul cocorilor cu orizonturi largi

Rezervaţia biosferei (UNESCO) Schorfheide-Chorin - ţinutul cocorilor cu orizonturi largi

După topirea acum 10.000 - 15.000 de ani, gheţarii ultimei glaciaţii au lăsat un peisaj cu o structură extrem de bogată, reprezentând un adevărat manual al perioadei glaciare.

Ţinutul liniştit, slab populat, trecerile de la păduri întinse la vaste zone cu vegetaţie lemnoasă, dar şi bogăţia diversităţii peisajului într-un spaţiu foarte limitat, constituie baza existenţei unei multitudini de specii de plante şi de animale. Varietatea extraordinară a tipurilor de ape oferă un habitat multor specii rare din Germania. Castorul şi vidra sunt răspândite în toată această zonă protejată şi din cele 22 de specii de lilieci prezente în Germania, 16 sunt prezente şi în această rezervaţie a biosferei.

În pădurile seminaturale îşi au cuiburile vulturii pescari, codalbii şi acvila ţipătoare mică. Numărul mare zone umede din aceste zone împădurite constituie un habitat ideal pentru barza neagră şi cocor. Şi aproape în fiecare sat din această rezervaţie a biosferei îşi au cuiburile berzele albe.

Peisajul rezervaţiei biosferei Schorfheide-Chorin este, însă, şi rezultatul exploatării şi administrării seculare acestei zone de către oameni. Rezervaţia biosferei include şi peisajul cultural creat de oameni. În rezervaţia biosferei Schorfheide-Chorin sunt vizibile urme unice ale istoriei. Bastioane circulare ale fostelor cetăţi de refugiu şi ale lăcaşurilor de cult, moşii cu conace şi ogrăzi cu spaţii generoase şi case modeste de meşteşugari în satele din zonele cu păduri. Renumita mânăstire Chorin este considerată un simbol al artei gotice a construcţiilor din cărămidă din nordul Germaniei. Ruinele cetăţilor Grimnitz şi Greiffenberg sunt alte mărturii impresionante ale istoriei.

Discover your favourite spot