• 0

U znak slobode: Jedan dvorac u Pfalcu kao simbol za demokratiju

Nacionalno jedinstvo, sloboda i demokratija bili su zahtevi postavljeni na "Proslavi u Hambahu" maja 1832. godine. Tu su po prvi put ljudi svih socijalnih staleža zavijorili crno-crveno-žutu zastavu i zahtevali uspostavljanje republike.

High above the Rhine on the Palatinate wine route stands a well-fortified castle, whose unassuming appearance belies its importance in the narrative of German history. read more »