Očuvanje kulturnog nasleđa u Hesenu

Grof Moric od Hesena i danas vodi administraciju istorijskog kulturnog nasleđa dinastije Hesen. Porodičnom imanju pripadaju dvorac Fridrihshof u Kronbergu u Taunusu, vinogradi princa od Hesena u Johanisbergu, kao i dvorac i fazanerija u Fuldi.

This baroque residence in Fulda, Hessen, was built between 1708 and 1714. Inside, visitors can marvel at a collection from Fulda's porcelain manufactory as well as state rooms from the 19th century. The tower offers sensational views over Fulda and the Rhön hills.

More »

Navigacija bez prepreka

Dve korisne kombinacije tastera za zumiranje u internet-pregledniku:

Povećanje: +

Smanjenje: +

Dodatnu pomoć možete dobiti od ponuđača internet-preglednika, klikom na ikonu: