Zelene oaze velikih gradova u Bremenu i Hamburgu

Ne samo kraljevi i kneževi, već i obični građani traže svoju zelenu idilu. U gradovima Hanze ove zelene oaze usred gradske vrve prikazuju koliko angažovani građani mogu da postignu. Uživajte u "demokratskim" parkovima.

Bremen Bürgerpark is a wonderful illustration of how nature can be 'designed' by man. This park paradise covers 202 hectares in the heart of the city.

More »

A leafy oasis in the heart of Hamburg, Planten un Blomen Park offers 47 hectares of fountains, lawns and floral displays. There is no charge to get in, and you're sure to leave feeling relaxed.

More »

Navigacija bez prepreka

Dve korisne kombinacije tastera za zumiranje u internet-pregledniku:

Povećanje: +

Smanjenje: +

Dodatnu pomoć možete dobiti od ponuđača internet-preglednika, klikom na ikonu: