Jasmund National Park: view from Kollicker Ort
Jasmund National Park: view from Kollicker Ort ©Nationalpark-Zentrum KÖNIGSSTUHL (Peter Lehmann)
Natural landscapes from A to Z

Discover your favourite spot

Nacionalni park Jazmund – fascinacija krečnjačkom obalom

U nacionalnom parku Jazmund, na severoistoku Nemačke, možete se predati jedinstvenoj lepoti krečnjačkih predela sa mnogobrojnim močvarama, vlažnim livadama i suvim travnjacima.

Na krajnjem severoistoku Nemačke, u pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, nalazi se nacionalni park Jazmund. Najpoznatije obeležje nacionalnog parka su krečnjačke stene oko Kenigsštula, koje su čuvene u celom svetu i koje su inspirisale i slikara Kaspara Davida Fridriha. Deo nacionalnog parka čine bukove šume koje na platou Štubnic, krečnjačkoj visoravni nastaloj u ledenom dobu, postoje još od 13. veka.

Krečnjačka obala dužine 10 km i visine do 117 m impresionira svojim aktivnim i neaktivnim liticama, te prikazuje dinamiku aktivne strme obale, koja je tipično obeležje ovog regiona. Pažljivi šetači mogu pored plaže da pronađu belu kredu za pisanje, ali i sedimente i fosile iz ledenog doba.

Velika ponuda pešačkih i biciklističkih tura, ekskurzija i seminara, prilika je da upoznate šumovite predele ovog regiona, kao npr. rezervat biosfere „Jugoistočni Rigen“.

Bogat biljni i životinjski svet nacionalnog parka obuhvata, između ostalog, gradske laste, koje se gnezde na krečnjačkim grebenima i retke morske orlove. Međutim, područje Štubnica ne vredi posetiti samo zbog očaravajućeg krečnjačkog krajolika. U okviru obilazaka, koje redovno organizuje uprava nacionalnog parka, možete da saznate više o legendarnim likovima, kao što su npr. germanska boginja Herta ili misteriozni pirat Štertebeker, koji je, po predanju, zakopao blago negde u blizini.

Poseta lovačkom zamku Granic južno od Blinca ili vožnja ostrvskom parnom lokomotivom „Ludi Roland“ probudiće u vama želju da upoznate i ostale kulturne znamenitosti regiona. Između ostalog, treba pomenuti i rt Arkona sa seocetom Vit, ribarsku luku Zasnic sa Muzejom ribarstva, piratski zaliv u Zasnicu, gradski muzej u Grajfsvaldu sa izložbom radova Kaspara Davida Fridriha, istorijske zanatske radionice u Gingstu i vidikovac Grimpke pored mesta Nojkirhen.

Jasmund National Park

Unique features

  • UNESCO World Heritage
  • Chalk cliffs

Activities
Walking, relaxation, cycling

Landscapes
Cliffs, forests, fens

Contact for accessible holidays
Martin Gehrke
Email:
Tel: +49 (0)38392 350 1122

Travel information
Closest ICE train station: Baltic Sea resort of Binz (20km)
Closest major city: Rostock (170km)

Navigacija bez prepreka

Dve korisne kombinacije tastera za zumiranje u internet-pregledniku:

Povećanje: +

Smanjenje: +

Dodatnu pomoć možete dobiti od ponuđača internet-preglednika, klikom na ikonu: