• 0

Ett furstligt liv än idag: Familjen Thurn und Taxis i Bayern

1812 fick furstefamiljen Thurn und Taxis den tidigare klosterbyggnaden i stiftet St. Emmeram som kompensation för förlusten av postmonopolet i Bayern. Klostret byggdes om till slott och adelsfamiljen bor fortfarande kvar här.

The Princes of Thurn and Taxis lived here for almost two hundred years after they moved from Frankfurt to Regensburg in 1748. In 1816, the palace was converted into a magnificent residence that is regarded as one of the most important examples of historicism in Germany. read more »