Active coastal cliffs near Bansin
Active coastal cliffs near Bansin ©Kai Paulig
All nature parks from A to Z

Discover your favourite spot

Naturparken Insel Usedom – den gröna ön i havet

I naturparken finns allt, från berömda havsbad med breda sandstränder och branta kustlinjer med sjöar omgivna av kullar, till mossmarker och strandlandskap med dyner.

Den som väntar sig en platt ö i Östersjön blir nog överraskad på sin cykeltur till öns östra sida. Dit förde inlandsisen nämligen med sig jordmassor som tornat upp sig ända till 70 meter. Den så kallade ändmoränen innehåller 7 större sjöar, varav Gothensee på 550 hektar är den största. Här växer mestadels bokskog, och sjöarna omges ofta av alar. Här finns 5 av naturparkens totalt 14 naturskyddsområden. Och här i den södra kanten av ”Usedoms Schweiz” hittar man även öns största kärr. I gränslandet mellan kullarna och Östersjön finns både en brant kustlinje som är ca 10 km lång och de berömda Östersjöbaden. Norra delen av ön ger en helt annan bild. Här är silhuetten platt med stora områden av sandig mark, där låglänta våtmarker ligger insprängda i det vidsträckta dynlandskapet. Här växer mest tall. En bit från den yttre kustlinjen kan nyfikna besökare upptäcka ett lagunlandskap, ”Bodden”, med hisnande strandstup och rofyllda vikar i det så kallade ”Achterwasser”, och gamla bondgårdar och fiskarbyar som funnits där i hundratals år. Utmed stränderna vid floden Peenestrom, som skiljer ön från fastlandet och därmed även en del av naturparken, växer kilometervis av vassområden som fungerar som häcknings-, lek-, mat- och rastplats för många fisk- och fågelarter. Usedom är en av 30 ”hotspotregioner” för biologisk mångfald i Tyskland.

Barriärfri användning

Två praktiska tangentkombinationer för att zooma i webbläsaren:

Förstora: +

Förminska: +

Om du vill ha mer hjälp av webbläsarleverantören, klicka på ikonen: