• 0
All biosphere reserves from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Биосферен резерват под закрилата на ЮНЕСКО Близгау – страната на орхидеите и добрите маниери (Savoir-vivre).

Биосферен резерват под закрилата на ЮНЕСКО Близгау – страната на орхидеите и добрите маниери (Savoir-vivre).

Близгау е разположен в югоизточното ъгълче на провинция Саарланд, непосредствено на границата с Франция. Той впечатлява с мозайка от поляни осеяни с орхидеи, букови гори и един разнообразен речен ландшафт.

Близгау е най-западният биосферен резерват на Германия, разположен непосредствено на границата с Франция. Богата мозайка от просторни овощни градини, ценни букови гори, ароматни ливади, изпъстрени с множество видове орхидеи, и впечатляващи пейзажи на речни долини, характеризират меките хълмисти форми на ландшафта. В Близгау намират убежище множество редки животински и растителни видове. Дали домашната кукумявка или червената каня, обикновената пърчовка или клопачката – Близгау предлага на всички тях достатъчно жизнено пространство, а закрилническата му ръка им осигурява спокойно развитие. Върху полусухите варовикови тревни съобщества може да се любувате на по-голямата част от представените в Германия видове орхидеи, а в дивите дебри на Близенау ще откриете следи от бобър. Като стар населен район Близенау Ви предлага и уникалната възможност да се отправите по следите на римляни и келти, населявали тези места. Миловидността на природните пейзажи на юг се допълва от средния по големина град Санкт Ингберт, с богата индустриална история и множество културни събития. Голям брой сертифицирани пешеходни маршрути и тематични велопътеки лъкатушат измежду своите забележителности в пограничния район.Като атрактивно място за пешеходни турове, изпълнени с интересни преживявания, два маршрута на старите Якови поклонници, предлагат добра възможност за опознаване на района. Като атрактивно място за пешеходни турове, изпълнени с интересни преживявания, два маршрута на старите Якови поклонници, предлагат добра възможност за опознаване на района. А за любителите на конната езда Близгау предлага множество интересни дестинации, подходящи за ездач и кон. Освен разнообразния ландшафт, Близгау привлича своите посетители и с изтънченото си кулинарно майсторство и култура на хранене.

Discover your favourite spot