Boats in the Spreewald, Luebbenau
Boats in the Spreewald, Luebbenau ©Fotolia (Klaus Heidemann (jetzt: www.griot-online.de))
All biosphere reserves from A to Z

Discover your favourite spot

81
German National Tourist Board
Visitors' Choice 2017
UNESCO-Spree Forest Biosphere Reserve

Discover the TOP 100 at www.germany.travel/top100

Биосферен резерват под закрилата на ЮНЕСКО Шпреевалд – там, където гората се оглежда в огледалните води

100 километра югоизточно от Берлин се намира единственият по рода си в Централна Европа природен ландшафт – Шпреевалд, столетия наред променяна от човека и въпреки това до голяма степен съхранила естествената си природа речна екосистема.

Чарът на Шпреевалд е неговата невероятна паркова територия и многобройните речни канали, които кръстосват местността. Шпреевалд е една променяна от човека екосистема, която въпреки това е съхранила до голяма степен естествената си природа. Култивирането през столетията е образувало мозайки от ливади, ниви и горски масиви, както и дългия над 1000 км лабиринт от речни канали. В тези природни местообитания ще срещнете богата флора и фауна. Тук все още живеят видове, които на други места са застрашени от изчезване или вече са изчезнали, като черния щъркел, видрата или бобъра. За да бъде този ландшафт съхранен, пред 1990 г. Шпреевалд е обявен за биосферен резерват, а през 1991 г. е включен в списъка с обекти на световното и културното наследство на ЮНЕСКО. На територията на Шпреевалд са се заселили и славянските народи на лужишките сърби/венди със своите прастари традиции и пъстри носии. Интересни са и селцата в Шпреевалд с техните традиционни дървени къщи и градини. Биосферният резерват Шпреевалд предлага на своите посетители многообразни предложения за запознаване с невероятното културно наследство и красивата и чиста природа. Може да резервирате еднодневни или многодневни велотурове, турове с гребни лодки и речни ладии – всички те ви канят да опознаете очарователния ландшафт и неговите хора.

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: