• 0
Historic Highlights of Germany from A to Z

V říši zámků, zahrad a parků: Postupim

Postupim, hlavní město spolkové země Braniborsko, je známá především svým historickým odkazem co by bývalé rezidenční město pruských panovníků, vyzdobené jedinečnými zámeckými sídly a parky. Lesk a sláva pruské země, dědictví pruských králů Bedřicha I. a Bedřicha II., řečeného Velkého, město s bohatou tradicí v oblasti vědy a umění: v Postupimi na vás čeká kultura a historie úchvatných rozměrů.

Královské sny a největší světové kulturní dědictví na území Německa

Původně posádkové město Postupim se před 300 lety proměnilo v jedno z nejkrásnějších rezidenčních měst v Evropě. Pruští králové si v Postupimi a jejím okolí uskutečnili svůj barokní sen, jejich následovníci doplnili obraz města velkolepými monumenty klasicismu. Postupimské kulturní bohatství bylo vyhlášeno světovým kulturním dědictvím UNESCO hned v roce 1990 – tehdy na společnou žádost obou německých republik. Na seznamu světového dědictví od té doby tak figurují zámecký park Sanssouci, Nová zahrada, Babelsberg, Glienicke a Paví ostrov včetně přilehlých zámků, 1992 přibyly zámek a zámecký park Sacrow a chrám Spasitelův, a konečně v roce 1999 byl seznam ještě jednou doplněn o 14 dalších památek, mj. o zámek a zámecký park Lindstedt, o ruskou kolonii Alexandrowka, zámeček Belveder na vyvýšenině Pfingstberg, Císařské nádraží a hvězdárnu u Babelsberského parku. K světovému kulturnímu dědictví se tak řadí parky o celkové rozloze 500 ha a na 150 budov z let 1730 až 1916.

Nový zámek na Starém trhu a tři nádherné městské brány

Procházku historickým středem Postupimi můžete začít na Starém trhu, centrálním náměstí. Kostel Sv. Mikuláše, nejstarší park Lustgarten a Stará radnice jsou dnes architektonickým komplexem noblesní vznešenosti. V současnosti probíhá na Starém trhu rekonstrukce Městského zámku, ve kterém bude zasedat zemský sněm; o tomto ctižádostivém projektu a historii zámku, který NDR nechala co by relikt pruského imperialismu v roce 1959 zbourat, se dozvíte více z informační expozice na místě. Nový trh ze 17. a 18. století, poněkud zastíněn řadou domů, je jedním z nejlépe dochovaných barokních náměstí v Evropě a pravděpodobně nejkrásnějším svého druhu v celém městě. V bývalých stájích koňských drožek dnes sídlí nejen architektonicky zajímavý Dům braniborsko-pruských dějin. Přilehlé náměstí Luisenplatz propojuje barokní Brandenburger Straße s Alejí, která je vstupní branou do parku Sanssouci.

Starou část Postupimi výrazně utvářejí také tři překrásné městské brány, jedna hezčí než druhá: Braniborská brána, monumentální vítězný oblouk na památku sedmileté války, Lovecká brána, pojmenovaná podle knížecího loveckého dvora na sever od města, a Nauenská brána, jedno z míst, na kterých si lidé domlouvají ve středu města schůzku a překrásná ukázka anglické novogotiky.

Pruské dílo a příspěvek Evropy

Za Nauenskou branou začíná Holandská čtvrť, městská část, která rozvoji typické atmosféry a životního stylu města svědčí: s láskou udržované zadní dvorky, kavárny, poněkud bláznivé hospůdky a avantgardistické galerie zvou k procházce a posezení. Novou domovinu však v Postupimi nenalezli jen Holanďané: toto rezidenční město bylo od svých počátků také evropskou metropolí. Usídlili se tu Hugenotové, byla založena ruská osada, dochovaly se švýcarské domy z 19. století, existuje norská námořní stanice Kongsnaes, zámek Cecilienhof byl postaven v anglickém venkovském stylu: Postupim byla vždy otevřena lidem, kulturám a myšlenkám. A samozřejmě také hostům. Dnes stejně jako tehdy, kdy Voltaire svůj původně krátký pobyt prodloužil hned na dva roky.

Akce

Potsdam International Theatre Festival – Unidram – is one of Europe's most important festivals for independent theatre. 

Every year around 15 hand-picked theatre ensembles from European countries gather in Potsdam for nine days. Through their performances, night cafés, concerts and parties, they are immersed in an intense artistic dialogue between themselves and the mostly young audiences. This interaction gives the festival a phenomenal buzz.

Následující termíny:

29.10.2019 - 02.11.2019

Místo konání akce

T-Werk, Internationales Theaterzentrum
Schiffbauergasse 4E
14467 Potsdam

Veškeré údaje o cenách, termínech a otevíracích dobách jsou bez záruky.

Akce a události

Vyhledat události
(německy a anglicky)
Další kritéria vyhledávání
Vymazat vše