• 0
Historic Highlights of Germany from A to Z

V říši zámků, zahrad a parků: Postupim

Postupim, hlavní město spolkové země Braniborsko, je známá především svým historickým odkazem co by bývalé rezidenční město pruských panovníků, vyzdobené jedinečnými zámeckými sídly a parky. Lesk a sláva pruské země, dědictví pruských králů Bedřicha I. a Bedřicha II., řečeného Velkého, město s bohatou tradicí v oblasti vědy a umění: v Postupimi na vás čeká kultura a historie úchvatných rozměrů.

Královské sny a největší světové kulturní dědictví na území Německa

Původně posádkové město Postupim se před 300 lety proměnilo v jedno z nejkrásnějších rezidenčních měst v Evropě. Pruští králové si v Postupimi a jejím okolí uskutečnili svůj barokní sen, jejich následovníci doplnili obraz města velkolepými monumenty klasicismu. Postupimské kulturní bohatství bylo vyhlášeno světovým kulturním dědictvím UNESCO hned v roce 1990 – tehdy na společnou žádost obou německých republik. Na seznamu světového dědictví od té doby tak figurují zámecký park Sanssouci, Nová zahrada, Babelsberg, Glienicke a Paví ostrov včetně přilehlých zámků, 1992 přibyly zámek a zámecký park Sacrow a chrám Spasitelův, a konečně v roce 1999 byl seznam ještě jednou doplněn o 14 dalších památek, mj. o zámek a zámecký park Lindstedt, o ruskou kolonii Alexandrowka, zámeček Belveder na vyvýšenině Pfingstberg, Císařské nádraží a hvězdárnu u Babelsberského parku. K světovému kulturnímu dědictví se tak řadí parky o celkové rozloze 500 ha a na 150 budov z let 1730 až 1916.

Nový zámek na Starém trhu a tři nádherné městské brány

Procházku historickým středem Postupimi můžete začít na Starém trhu, centrálním náměstí. Kostel Sv. Mikuláše, nejstarší park Lustgarten a Stará radnice jsou dnes architektonickým komplexem noblesní vznešenosti. V současnosti probíhá na Starém trhu rekonstrukce Městského zámku, ve kterém bude zasedat zemský sněm; o tomto ctižádostivém projektu a historii zámku, který NDR nechala co by relikt pruského imperialismu v roce 1959 zbourat, se dozvíte více z informační expozice na místě. Nový trh ze 17. a 18. století, poněkud zastíněn řadou domů, je jedním z nejlépe dochovaných barokních náměstí v Evropě a pravděpodobně nejkrásnějším svého druhu v celém městě. V bývalých stájích koňských drožek dnes sídlí nejen architektonicky zajímavý Dům braniborsko-pruských dějin. Přilehlé náměstí Luisenplatz propojuje barokní Brandenburger Straße s Alejí, která je vstupní branou do parku Sanssouci.

Starou část Postupimi výrazně utvářejí také tři překrásné městské brány, jedna hezčí než druhá: Braniborská brána, monumentální vítězný oblouk na památku sedmileté války, Lovecká brána, pojmenovaná podle knížecího loveckého dvora na sever od města, a Nauenská brána, jedno z míst, na kterých si lidé domlouvají ve středu města schůzku a překrásná ukázka anglické novogotiky.

Pruské dílo a příspěvek Evropy

Za Nauenskou branou začíná Holandská čtvrť, městská část, která rozvoji typické atmosféry a životního stylu města svědčí: s láskou udržované zadní dvorky, kavárny, poněkud bláznivé hospůdky a avantgardistické galerie zvou k procházce a posezení. Novou domovinu však v Postupimi nenalezli jen Holanďané: toto rezidenční město bylo od svých počátků také evropskou metropolí. Usídlili se tu Hugenotové, byla založena ruská osada, dochovaly se švýcarské domy z 19. století, existuje norská námořní stanice Kongsnaes, zámek Cecilienhof byl postaven v anglickém venkovském stylu: Postupim byla vždy otevřena lidem, kulturám a myšlenkám. A samozřejmě také hostům. Dnes stejně jako tehdy, kdy Voltaire svůj původně krátký pobyt prodloužil hned na dva roky.