• 0
Natural landscapes from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Elongated Spree Forest log cabin with thatched roof and clay pots in front of it

Biosférická rezervace UNESCO Sprévský les (Spreewald) - Kde se les odráží ve vodní hladině

100 kilometrů jihovýchodně od Berlína se nachází oblast, která je ve střední Evropě naprosto jedinečná - Sprévský les, německy Spreewald. Tuto lužní oblast přetváří člověk na kulturní krajinu už po staletí, přesto dosud zůstává z velké části nedotčená.

Zvláštní půvab Sprévského lesa tkví v krajině, která připomíná rozlehlé parky, jimiž protéká mnoho řek. Sprévský les je z velké části přírodní lužní oblast osídlená člověkem. Výsledkem kultivace, která trvá už několik staletí, je mozaika luk, polí a lesů protkaná předivem řek o celkové délce přes 1 000 km. Takto vzniklá kombinace nejrůznějších habitátů je domovem bohatého zvířecího a rostlinného světa. Dodnes tu žijí druhy, které jinde patří k ohroženým nebo už vyhynuly, například čáp černý, vydra nebo bobr. Aby tato krajina zůstala zachována, byl Sprévský les vyhlášen v roce 1990 za biosférickou rezervaci. Na seznam UNESCO byl zařazen v roce 1991. Ve Sprévském lese sídlí také slovanský národ Srbů/Vendů s prastarými tradicemi a kroji. Za vidění jistě stojí i místní vesnice s tradičními sruby a venkovskými zahradami. Návštěvníkům nabízí biosférická rezervace Sprévský les mnoho možností, jak poznat tamní jedinečnou kulturu a přírodu. Budete-li chtít poznat krajinu a její obyvatele zblízka, rezervujte si jednodenní nebo i vícedenní výlet na kole, na kajaku nebo na člunu.

Discover your favourite spot