• 0
Biosférická rezervace UNESCO Jihovýchodní Rujána - kultura, příroda, moře a ještě něco navíc

Biosférická rezervace UNESCO Jihovýchodní Rujána - kultura, příroda, moře a ještě něco navíc

V jihovýchodní části ostrova Rujána se návštěvníci ocitnou v rozmanité pobřežní krajině s dlouhými písečnými plážemi, mělkými mořskými zátokami zařezávajícími se hluboko do pevniny, strmými útesy, slanisky a bukovými lesy.

Biosférická rezervace Jihovýchodní Rujána je dokladem toho, že člověk může žít v dokonalém souladu s přírodou. Návštěvníci mohou obdivovat mimořádně velké bohatství druhů a nádhernou a stejně tak různorodou krajinu. Pobřeží tu má mnoho tváří od bílých písečných pláží přes přírodní kamenité pláže až po strmé skalní srázy. Obraz krajiny často utvářejí obrovské ledovcové balvany, pozůstatky poslední doby ledové. Při troše štěstí mohou návštěvníci najít na pláži dokonce zkameněliny mušlí a mořských ježků. Nedotčenost ostrova Vilm dokáže učarovat především milovníkům přírody. Protože se jedná o součást hlavní zóny biosférické rezervace, je sem návštěvníkům povolen vstup pouze v rámci procházek s průvodcem. Pohled na velmi vzácné druhy rostlin a zvířat, například tuleně kuželozubého nebo různé druhy orchidejí, ale jistě stojí za to. Doporučujeme zavítat také do krajinného parku v Putbusu, kde si můžete na ploše 75 hektarů prohlédnout některé exotické rostliny jako například sekvoje obrovské nebo cedry. Na kulturní krajinu přetvářel člověk tuto biosférickou rezervaci už od střední doby kamenné.

Discover your favourite spot