Kulturní město a tvůrčí vzlety: Mannheim

Mannheim zvyšuje mobilitu: v tomto univerzitním městě na Rýnu a Neckaru se totiž zrodila řada důležitých vynálezů. Karl Drais zde v roce 1817 postavil první kolo, v roce 1886 projížděl ulicemi města první automobil Carla Benze, v roce 1921 legendární traktor Lanz Bulldog, a konečně 1929 tu Julius Hatry zkonstruoval dokonce první letadlo s raketovým pohonem na světě. Z toho je zřejmé, že zdejší prostředí otevřeným hlavám velmi svědčí.

Život jako podle pravítka: centrum Mannheimu

Nelze zcela vyloučit, že by vliv na rychlost myšlení mohla mít jednoznačná struktura města: Mannheim je čtvercového půdorysu, jehož koncepce a vznik v 17. století vycházely z přesně narýsované sítě silnic od řeky Neckar až po zámek. Když Mannheimští mezi řečí prohodí „C5“ nebo „E7“, nejde o známou hru lodě, nýbrž o informaci o tom, kde bydlí anebo kam se chystají. A možností není zrovna málo: Mannheim skýtá pestrou nabídku pamětihodností a kulinářských zážitků, přírody a kultury, tradice a moderny, podniků a party, života a stylů – zkrátka: potěšení na druhou. Ať už vezmeme Národní divadlo s operou, činohrou a baletem, koncerty od klasické po popovou hudbu, nebo veřejné přednášky či další kulturní události v nezávislých divadelních scénách na obvyklých i neobyčejných místech – v Mannheimu si přijde každý vždy na své. Na vaši návštěvu čekají pamětihodnosti jako druhý největší barokní zámek v Evropě nebo vodárenská věž uprostřed jednoho z nejkrásnějších evropských secesních komplexů. Město potěší i ty, kteří milují nákupy – tato nákupní Mekka regionu Rýn-Neckar zná odpověď na všechny vaše tužby.

Na nejvyšší úrovni: nabídka muzeí

Senzací na druhou je už sama o sobě muzejní nabídka Mannheimu, které dominují tři velké instituce: Reiss-Engelhorn-Museen, Technoseum a Kunsthalle. Muzea s názvem Reiss-Engelhorn-Museen sestávají ze čtyř různých výstavních komplexů a jsou zaměřena na archeologii, světové kultury, dějiny umění a kultury, fotografii, dějiny divadla a hudby a odkaz antiky. O šíři záběru těchto muzeí svědčí fakt, že zaujímají plochu o celkové rozloze 11 300 m2 a obsahují na 1,2 mil. exponátů. Tématem muzea „Technoseum“ je interakce světa techniky se sociálními dějinami. Muzeum mapuje proces industrializace od roku 1750 až do současnosti a prezentuje jej mimo jiné také interaktivní formou. Mannheimská Kunsthalle pak uchovává sbírky děl malířů německého a francouzského impresionismu, nové věcnosti a expresionismu, a dále ukázky německého a francouzského abstraktního umění netvárnosti, tzv. informel. Vedle mistrovských děl sochařského umění 19. století lze v Kunsthalle zhlédnout také bohatou mezinárodní sbírku soch 20. století. Jejím jádrem jsou nejen Henry Moore, Marino Marini a Max Ernst, ale i práce Auguste Rodina, Alberta Giacomettiho a Richarda Longa. Samostatný komplex expozice je věnován velkému tvůrci expresionistických plastik, Wilhelmu Lehmbruckovi; tematické výstavy představují díla současných umělkyň a umělců.

Kulturní město s tvůrčím klimatem

Kultura v Mannheimu: pestrá, rozmanitá, napínavá, experimentální a vždy zábavná. Hlavní role co se týče kulturní nabídky města hrají veřejné instituce a komerční pořadatelské subjekty: Alte Feuerwache, Capitol, Rosengarten a SAP Arena. Již tak bohaté dění doplňují festivaly plus řada akcí soukromých kulturních společností, spolků a klubů. Ke kreativnímu klimatu Mannheimu, kterému se hned tak nic nevyrovná, zase svým dílem přispívají jiné instituce jako Vysoká škola hudby a dramatického umění, Bádensko-Württemberská akademie popové hudby, Vysoká škola techniky a umělecké tvorby a Akademie svobodných umění.

Highlights
Highlights

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: