UNESCO-biosfeerreservaat Niedersächsisches Wattenmeer - wad treft horizon

Het biosfeerreservaat Niedersächsisches Wattenmeer omvat de Duitse Noordzeekust en de Oost-Friese eilanden; een uitgestrekt en vlak landschap.

Het ecosysteem in het biosfeerreservaat Wattenmeer is uniek dankzij de dynamiek van de getijden. Door eb en vloed ontstaan op de grens van land en zee verschillende biotopen met een grote veelzijdigheid aan soorten. Duizenden vogels, ook wel "gevederde wolken" genoemd, bieden een onvergetelijk natuurschouwspel. Ze komen naar het Wad en de zoute gronden voor voedsel. Op de zandbanken spelen en stoeien zeehonden. Achter de dijken ligt een eeuwenoud cultuurlandschap, waarvan de kolonisatiegeschiedenis goed laat zien, hoezeer de mens zich aan de natuur moest aanpassen. Ontelbare terpen, uitgestrekte gebieden gewonnen land en een groot aantal waterbouwtechnische systemen zijn de culturele getuigen van de regio en wezenlijk voor de identiteit van de bewoners. Kilometerlange dijken met grazende schaapskuddes en de schijnbaar eindeloze wijdte van het landschap; dit unieke Waddenlandschap kunt u te voet of op de fiets verkennen. De meest bijzondere natuurervaring voor deze regio is natuurlijk het Wadlopen, wat wordt aangeboden door de partners van het biosfeerreservaat.

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: