Kasteel van Hambach

Kasteel van Hambach. Indrukwekkend keerpunt in de Duitse geschiedenis.

Hoog boven de Rijn langs de 'Weinstraße' (wijnroute) in de Pfalz rijst uit de bossen een verdedigbare burcht op met een bewogen verleden, die zelf geschiedenis heeft geschreven.

Van 1797 tot 1815 behoorde de Pfalz tot Frankrijk en richtte zich op de waarden van de Franse Revolutie: ´Vrijheid, gelijkheid, broederschap´. De Parijse Julirevolutie wakkerde ook in de Pfalz in 1830 deze drang naar vrijheid aan, die resulteerde in het ´Hambacher Fest´. Daarbij kwamen toonaangevende liberalen en 30.000 burgers uit alle lagen van de bevolking samen en eisten persvrijheid, recht van vergadering en vrijheid van meningsuiting, meer burgerrechten, religieuze tolerantie en vooral nationale eenheid, zodat het ´Hambacher Fest´ tegenwoordig wordt vereerd als de bakermat van de Duitse democratie. Voor de eerste keer werd ook gezwaaid met de zwart-rood-gouden driekleur als symbool van toekomstige Duitse eenheid. De tentoonstelling in het kasteel van Hambach behandelt deze politieke belangrijke gebeurtenis van toen als thema. Vlaggen, een drukpers en documenten uit die tijd doen de bezoekers herinneren aan gene dagen van het feest. De ´oervlag´ van 1832 is tegenwoordig tentoongesteld in het streekmuseum van Neustadt. Tegenwoordig is het kasteel van Hambach een gedeeltelijk gerestaureerde ruïne, aan wier muren en torens bijna 1000 jaar geschiedenis kan worden afgelezen. Uitstapjes Burcht Spangenberg is een burchtruïne in het Pfälzerwald en werd waarschijnlijk gebouwd in de 11e eeuw. Na restauratiewerkzaamheden bevindt zich tegenwoordig in de onderburcht een kasteelcafé. Otto Dill werd in 1884 geboren aan in Neustadt an der Weinstraße. Hij behoort vandaag de dag nog tot de populairste en belangrijkste schilders van de Pfalz. Zijn dramatische dierenschilderijen en het gehele creatieve spectrum van de schilder kan men tegenwoordig bewonderen in het plaatselijke Otto Dill-museum.


Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: