Aken ©Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (Kiedrowski, Rainer)

Aken: Europastad in het teken van de dom

Aken is een stad die Europees leeft, denkt en voelt. Het is als het ware een Europa in het klein: centraal gelegen in het grensgebied van drie landen, zijn hier de intellectuele wortels, waarden en idealen van het continent sinds Karel de Grote sterk verankerd. Tegenwoordig is Aken de stad van de Karel de Grote-prijs, een onderscheiding die sinds 1950 in het raadhuis wordt uitgereikt voor verdiensten in het kader van de Europese eenwording.

Symbool en monument van vroege Europese grootsheid is de Dom van Aken. Al rond 800 – het jaar waarin Karel de Grote werd gekroond – voltooid als kapel van de keizerlijke palts, was dit de eerste dom in Noord-Europa en eeuwenlang de kroningskerk van bijna alle Duitse koningen. Waarbij 'voltooid' niet helemaal juist is. De dom is diverse keren uitgebreid, bijvoorbeeld met de monumentale koorhal uit 1414, een meesterwerk van gotische bouwkunst, waarvan de ramen met hun hoogte van maar liefst 27 meter de hoogste van hun tijd waren. In de schatkamer van de Dom van Aken bevindt zich de belangrijkste kerkschat ten noorden van de Alpen, die kostbaarheden bevat als het Lothariuskruis, de gedeeltelijk vergulde Karelsbuste en de schrijn waarin Karel de Grote waarschijnlijk in 814 is begraven. De dom met zijn schatkamer is dan ook het hoogtepunt van de 'Route Charlemagne', de historische route door de stad. Op deze route kom je langs een groot aantal prachtige gebouwen, zoals Haus Löwenstein, een voormalig woonhuis en logement, en het Büchelpalais, dat tot 1752 de graansilo van de stad was. Elk haltepunt heeft zijn eigen thema: geschiedenis, wetenschap, Europa, religie, macht, economie of media. Gezien het feit dat de inwoners van Aken zulke liefhebbers zijn van paardensport, is het eigenlijk vreemd dat deze edele sport hier niet bij staat. Het jaarlijkse Aachener Concours Hippique International Officiel (CHIO) is een van de belangrijkste paardensporttoernooien ter wereld, maar lang niet het enige grote evenement dat in het ruitersportstadion in het bijzijn van 50.000 grotendeels enthousiast meelevende toeschouwers wordt georganiseerd.

Waarover je ook enthousiast kunt worden, is de ontspannen sfeer in de stad, die vooral op een wandeling door de historische straten duidelijk merkbaar is. Het is een wonderlijke tegenstelling: enerzijds de trotse, eerbiedwekkende gebouwen langs de Route Charlemagne en anderzijds het drukke stadsleven, waarop 45.000 studenten uit alle delen van de wereld een duidelijk stempel drukken. Zij geven de stad een ongedwongen, kleurrijke uitstraling, waarin pure levenslust tot uitdrukking komt. Een bewijs van de internationaliteit van Aken – en een reden te meer om gewoon eens door de binnenstad te dwalen en je te laten meenemen op een tijdreis door vroegere eeuwen. Naast de dom is ook het raadhuis van Aken een bezienswaardigheid. Het is gebouwd in de 14e eeuw op de fundamenten van de keizerlijke palts en later uitgebreid tot een barok stadskasteel, een getuigenis van de bloeitijd van de traditionele burgerij. Direct ernaast biedt restaurant 'Postwagen' al eeuwenlang gastvrijheid op niveau. Echt iets bijzonders zijn de museumstukken in het 'Großes Haus' in de Pontstraße, waarschijnlijk het oudste woonhuis in Aken. Tegenwoordig is hier het internationale krantenmuseum IZM gevestigd, dat zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een mediamuseum: meer dan 200.000 kranten uit de hele wereld in (bijna) alle talen getuigen van de vergankelijkheid der tijden – en tonen aan dat ook de vetste krantenkoppen maar heel even actueel zijn. Wel actueel daarentegen zijn de kunstwerken in het Ludwig Forum für Internationale Kunst, waar o.a. popart, fotorealisme en hedendaagse kunst te bewonderen zijn. En wat in Aken altijd actueel is, is de Europese gedachte. U zult het merken: als u naar Aken gaat, komt u in Europa terecht.

Highlights
Highlights

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: