UNESCO-biosfærereservatet Schorfheide-Chorin – tranelandskap med vid horisont

Da den siste istidens breer smeltet for 10–15 000 år siden, etterlot de seg et rikt og variert landskap som er den reneste lærebok om istiden.

Det stille, beskjedent bebygde landskapet, vekslingen mellom dype skoger og vide vidder og en variert struktur danner grunnlaget for et rikt dyre- og planteliv. Et uvanlig stort antall vassdrag gjør at området er et habitat for mange arter som er sjeldne ellers i Tyskland. Bever og fiskeoter er utbredt i hele naturvernområdet, og 16 av Tysklands 22 flaggermusarter lever her.

Havørn, fiskeørn og småskrikørn hekker i de ville skogene. De mange våtmarksområdene i skogene er perfekt terreng for svartstork og traner. Dessuten hekker storken i nesten hver eneste landsby i biosfærereservatet.

Landskapet i biosfærereservatet Schorfheide-Chorin er imidlertid også et resultat av flere hundre år med menneskelig jordbruk og virke. Definisjonen på et biosfærereservat omfatter også "et kulturlandskap skapt av mennesker". I biosfærereservatet Schorfheide-Chorin kan man se unike historiske spor. Ringvoller som er rester etter fluktborgene og kultstedene, godslandsbyer med herskapshus og store gårdstun, og bindingsverkshus i skoglandsbyene. Det berømte klosteret Chorin er et symbol på den nordtyske mursteinsgotikken. Andre historiske tidsvitner er ruinene av borgene Grimnitz og Greiffenberg.

Barrierefri styring

To nyttige hurtigtaster for å zoome i nettleseren:

Forstørre: +

Forminske: +

Mer hjelp får du fra nettleserleverandøren ved å klikke på ikonet: