• 0
Przyroda od A do Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Elongated Spree Forest log cabin with thatched roof and clay pots in front of it

Rezerwat Biosfery UNESCO Spreewald — gdzie las odbija się w wodzie

100 kilometrów na południowy wschód od Berlina znajduje się kraina geograficzna unikalna w Europie Środkowej — Spreewald, kształtowana od wielu wieków przez człowieka, a mimo to przedstawiająca w dużej mierze naturalny krajobraz łęgowy.

Szczególną cechą Spreewaldu jest przypominający park krajobraz poprzecinany licznymi rzekami. Spreewald to kraina łęgowa kształtowana przez człowieka, lecz w dużej mierze pozostawiona w stanie naturalnym. Na skutek wielu wieków upraw powstała tu mozaika łąk, pól i lasów oraz sieć rzek o łącznej długości ponad 1000 km. Powstała dzięki temu różnorodność biotopów zapewnia bogactwo świata zwierząt i roślin. Obszar ten zamieszkują gatunki, które gdzie indziej są zagrożone wyginięciem bądź wymarłe, np. bocian czarny, wydra czy bóbr. W celu zachowania tego krajobrazu Spreewald został ustanowiony w 1990 roku rezerwatem biosfery, a w 1991 został wpisany na listę UNESCO. Spreewald zamieszkuje również słowiański lud Serbów Łużyckich kultywujący prastare tradycje i obyczaje. Warto zobaczyć tu również wioski z tradycyjnymi domami zrębowymi i ogródkami. Rezerwat Biosfery Spreewald posiada bogatą ofertę turystyczną umożliwiającą poznanie unikalnej kultury i przyrody. Jedno- i wielodniowe rajdy rowerowe, spływy kajakowe i spływy charakterystyczną dla tego regionu łódką zapraszają do odkrywania krainy i poznawania jej mieszkańców.

Discover your favourite spot