Park krajobrazowy Westhavelland ©Birgit Block
Wszystkie parki przyrodnicze od A do Z

Discover your favourite spot

Park krajobrazowy Westhavelland – woda, bezkresność i mieniące się gwiazdy

Charakter leżącego na zachód od Berlina parku krajobrazowego Westhavelland tworzy woda, a zwłaszcza rzeka Hawela ze swym nizinnym krajobrazem. W tym parku można podziwiać również w nocy najciemniejsze niebo w całych Niemczech.

Park Westhavelland to bezkresne zielone łąki, poprzecinane lasami i jeziorami oraz Hawelą, której dolny bieg przecina park między miastem Brandenburg/Havel i Havelberg. W parku Westhavelland leży znane na świecie jezioro Gülper See, będące miejscem odpoczynku dla ptaków wędrownych z krajów skandynawskich i siedliskiem wielu zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Można tu spotkać liczne gatunki ptaków brodzących i wodnych, bobry, wydry, orły bieliki i kanie rdzawe, jak również ostatnie w Niemczech osobniki dropów.

Krajobraz ten zdominowany jest przez regularnie zalewane i rozkwitające na wiosnę łąki zalewowe i solniskowe Niziny Dolnej Haweli. Żelaznym punktem programu podczas pobytu w parku jest podziwianie krajobrazu, pływając po rzece. Malowniczo położona rzeka Hawela zaprasza na spływy kajakiem, mieszkalną tratwą lub niewielkim statkiem turystycznym. Podczas spływu można przybić do brzegu w Haveldorf Milow, gdzie w siedzibie parku krajobrazowego przygotowano interaktywną wystawę prezentującą skarby przyrodnicze Westhavelland, w Rathenow z zabytkową starówką lub po prostu w jednej z licznych malowniczych wiosek nad Hawelą.

Rozległy, płaski krajobraz parku Westhavelland można przemierzyć rowerem na przykład szklakiem Havel-Radweg, jednym z najpiękniejszych w Niemczech nadrzecznych szlaków rowerowych, rozpoczynającym się w Berlinie szklakiem Havellandradweg lub szlakiem Otto-Lilienthal-Tour. W pierwszym w Niemczech Parku Gwiazd można przez cały rok podziwiać w nocy ciemne niebo mieniące się tysiącem gwiazd.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: