• 0

Hanover: Tržnica internacionalnih inovacija.

Sajamski centar sa najvećom izložbenom površinom na svetu? Možda Tokio? Ne, nažalost, netačno. Čikago, London ili Šangaj? Takođe ne. Frankfurt? Tik uz njega. Tačan odgovor glasi: Hanover. Zahvaljujući modernom sajmištu, ovaj grad je postao jedan od pokretača svetske privrede, simbol ideja, inovacija i investicija.

Može se smatrati za zlatno pravilo: ukoliko postoji neki novi trend u industriji i tehnici, on će se najpre pojaviti u Hanoveru. Preciznije rečeno, pojaviće se na jednom od vodećih međunarodnih sajmova, koji su sajamski centar Donje Saksonije načinili jednim od vodećih u svetu. Na sajmištu veličine oko jedan kvadratni kilometar, 466.100 kvadratnih metara pružaju najbolju pozornicu za dostignuća međunarodne privrede. Tako je, na primer, na CeBIT-u, vodećem stručnom sajmu rešenja za informacionu i komunikacionu tehniku, koji je događaj od svetskog značaja u oblasti tehnologije i automatizacije ili na sajmu BIOTECHNIKA, najvažnijem evropskom stručnom skupu u oblasti biotehnologije i bioloških nauka. To su samo neki od vodećih sajmova koji se održavaju u Hanoveru. Za održavanje uspešnog sajma potrebno je mnogo više od sajamskih hala i izložbenih površina: kongresi i simpozijumi su barem jednako toliko važni. I tu se Hanover prikazuje u superlativima: Convention Center sa 35 prostorija i sala, kao i izložbene hale i paviljoni u okviru centra EXPO 2000, koji je pravi „umetnik transformacije” i koji svakom događaju pruža savršeni okvir. Najmodernija infrastruktura, održiva tehnologija i atraktivne zone za opuštanje pružaju opuštenu i produktivnu atmosferu. Ne moramo ni pominjati da su usluge i briga o izlagačima i posetiocima takođe savršeni.

Za izlagače i posetioce, a i za sve ostale, Hanover pruža mnogo više od sajmova i kongresa. Na primer, dve gradske većnice, svaka za sebe predstavljaju pravu znamenitost. Jedna je kasnosrednjovekovna, odlično rekonstruisana građevina, sa praktičnom lokacijom direktno preko puta sajamske hale, a druga neogotska, svečano otvorena 1913. godine, koja pleni istinskom veličanstvenošću i kupolom visokom gotovo 100 metara. Drugi magneti za posetioce, koji podsećaju na prošla i lepša vremena kada je Hanover bio kraljevstvo, su dvorac na reci Lajni, sedište donjosaksonskog parlamenta i nekadašnja kraljevska rezidencija, ili raskošni vrtovi Herenhojzer sa Velikim vrtom, koji je jedan od malobrojnih očuvanih baroknih vrtova u Evropi, zatim vrtom Berggarten i vrtovima Georgengarten i Velfengarten. Kod dvorca počinje i znamenita promenada skulptura, od kojih su najpoznatije Nane umetnice Niki de San Fale, izložene 1974. godine. Iako ove jedre skulpture tada nisu bile po ukusu svih stanovnika Hanovera, u međuvremenu su ipak „usvojene” i pripadaju gradu, kao i Sajmište, Stari grad, Državno pozorište ili Mašpark. I naravno, kao i jedan od najznačajnijih muzeja umetnosti 20. veka, Šprengel muzej, koji je otvoren 1979. godine i čije je težište nemački ekspresionizam, francuska moderna i oko 300 radova Niki de Sen Fale, poklon umetnice gradu, za koji se osećala čvrsto vezanom. Nešto lakšu umetnost pruža Vilhelm Buš - Nemački muzej karikature i crteža, a još opuštenija atmosfera vlada u zoološkom vrtu, jednom potpuno osobenom svetu doživljaja. Ne propustite da posetite njegove stanovnike ili neku drugu gradsku znamenitost. Ne propustite to, čak iako ste u Hanover zapravo došli zbog nekog sajma ili kongresa.