• 0
Historic Highlights of Germany from A to Z
Augzburg: Raniji sjaj i mnogo novca.

Augzburg: Raniji sjaj i mnogo novca.

Grad Mocartovih, Augzburg, jedan je od najznačajnijih gradova u istoriji Nemačke. I jedan od najlepših. Ko prošeta starim putevima kroz grad, uz malo mašte će moći naslutiti koliki značaj je imao Augzburg u vreme bankarske i trgovačke dinastije Fugera, kao mesto od izuzetnog značaja za finansije, trgovačka metropola i mesto umetnosti.

Dugo vremena je ovaj grad obeležavao nemačku i evropsku istoriju. Augzburg je uvek bio bogatiji, raskošniji i impresivniji od ostalih gradova. Raskošne fontane, slavne esnafske zgrade, predivne crkve i naravno Gradska većnica, verovatno najznačajnija profana renesansna građevina severno od Alpa, formiraju izuzetno impresivnu sliku grada. I kasnije epohe su ostavile pečat na gradu; pre svega svedočanstva iz perioda baroka, rokokoa i mnogo kasnijeg perioda secesije, čine svaku šetnju kroz grad posebnim doživljajem. Tada, kao i danas, još u kasnom srednjem veku, putnici su se divili impozantnim crkvenim građevinama, poput Katedrale sa predivnim bronzanim vratima starim skoro 1000 godina i Bazilici Sv. Ulriha i Afre, koja je nazvana po dva gradska sveca. Zasigurno su se divili i bogatstvu porodice Fuger, koja je u samo tri generacije, zahvaljujući svom kapitalu, uspela da postane uticajna i u svetskim razmerama. Trgovačka i bankarska imperija Fugerovih protezala se od Jadranskog do Severnog mora i od Atlantika do istoka Evrope. Jakob Fuger i njegova braća gradu su ostavili zadužbinu Fugeraj, prvo socijalno naselje na svetu i Fugerovu kapelu, u delu grada Sankt Ana, koja je jedna od prvih renesansnih građevina severno od Alpa. Još je Jakoba Fugera pratio glas o legendarnom bogatstvu, no njegov nećak, Anton Fuger, ga je nadaleko pretekao i sredinom 16. veka važio je za najbogatijeg čoveka na svetu. To je vrlo lako moglo da pobudi nečiju požudu, pa je Augzburg bio okružen odbrambenim sistemom i gradskim zidinama, čiji su mnogi delovi ostali očuvani do danas.

Unutar tih zidina naselilo se mnogo zlatara i kovača srebra, čiji esnaf je vekovima sticao slavu. Njihova dela se mogu videti u mnogim muzejima i na izložbama, a moguće ih je i kupiti u brojnim malim prodavnicama. Druga porodica koja je usko povezana sa gradom su Mocartovi. Leopold, otac Volfganga Amadeusa, i sam značajan kompozitor, rođen je u Salcburgu. Augzburški Mocartfest, koji se tradicionalno održava u maju, u svom središtu nema samo poznata dela Leopolda i Volfganga Amadeusa, već publici približava i vremensku pozadinu, porodicu, prijatelje i muzičke saborce i rivale. Nadžanrovski koncipiran je i godišnji Brehtov festival, pozorišni festival, koji je posvećen pomalo svojeglavom, no ipak utoliko značajnijem sinu ovog grada, Bertoldu Brehtu. Iako je bio dugo osporavan i manje omiljen, stanovnici Augzburga su se sada pomirili sa njim i posvetili mu izložbu u njegovoj rodnoj kući. Augzburški muzeji pružaju pogled u različite epohe, naročito Palata Šecler, vrhunac rokokoa, sa četiri značajne umetničke zbirke. Takođe, tipičan za Augzburg je i Muzej augzburškog lutkarskog pozorišta, omiljene pozornice lutaka i detinjih uspomena za mnoge generacije. A uveče, u nekoj od mnogih lepih starogradskih krčmi, uvek ćete pronaći nekoga sa kim naširoko možete diskutovati o Augzburškog lutkarskom pozorištu, Brehtu ili Mocartu. Ili o 8. avgustu, jedinom od strane države priznatom prazniku na svetu, koji se proslavlja samo u jednom jedinom gradu: Augzburški praznik mira.