Nova domovina kod grofova: Erlangen

Ne samo što je Erlangen, zajedno sa Nirnbergom i Firtom nešto poput franačkog trograda, već podiže i kriterijume u umetnosti i kulturi nadmećući se sa najboljima. Ali Erlangen je što se tiče planiranja grada nešto posebno, i to već dugo unazad, do danas je očuvana oplemenjujuća naseobina Hugenota, koja je grad učinila centrom sa posebnim pečatom.

Uspešna politika azila: Erlangen i Hugenoti
Kratak pogled unazad: nakon tridesetogodišnjeg rata ceo grad je praktično bio opusteo. Situacija se promenila tek 1685, kada je kralj Ludvig XIV opozvao edikt iz Nanta kojem je kalvinističkim Hugenotima data sloboda na izbor vere. To je za posledicu imalo vraćanje hiljada izbeglica, što je markgrof Kristijan Ernst znao da iskoristi: on im je dozvolio da se nastane Erlangenu, da bi ponovo podstakao privredu. Prvi Hugenoti su u Erlangen došli na 17. maja 1686, a uskoro su dolazili i novi. Ubrzo je postalo jasno da je Erlangen suviše mali za njih – i da je potrebno novo naselje. Izabrano je mesto južno od starog naselja i viši građevinski majstor Johan Moric Rihter je koncipirao idealni barokni grad: svetlost i prostor za 7.500 porodica, uz to i manufakture, jednu crkvu i dva velika trga. Sve je bilo pravougaono i simetrično u odnosu na glavnu ulicu.

Izgradnja je počela 14. jula 1686. sa hugenotskom crkvom, koja je i danas prvoklasna znamenitost grada. 1700. je došla uredba da se napravi dvorac za markgrofa, sa velikim parkom. 1706. je vatra progutala skoro ceo prvobitni stari grad – i tada je proširen barokni nacrt novog grada na stari grad i tako realizovan celokupan majstorski građevinski projekat.

Barokne lepote. I lepa iznenađenja.
Barok je ostavio i još više, na primer Teatar markgrofa iz 1718, najstariji primer baroknog pozorišta u južnoj Nemačkoj. Ili palatu umetnosti Erlangen, koja predstavlja svoju zbirku u baroknoj palati Štuterhajm na tržnici. Drugi muzej umetnosti u Erlangenu se nalazi palati Levenih, odmah pored novosagrađenog centra Arkaden. Gradski muzej je takođe gradskoj većnici u starom gradu na trgu Martina Lutera i opravdava putovanje u Erlangen, između ostalog zbog praistorijske i ranoantičke zbirke. Kada se tako posmatra, Erlangen ima iznenađujuće mnogo da ponudi – i mnogo iznenađenja. Osim filmskih festivala, plesnih događaja, dana stripa, pesničkog festivala tu je još mnogo drugih stvari.


Navigacija bez prepreka

Dve korisne kombinacije tastera za zumiranje u internet-pregledniku:

Povećanje: +

Smanjenje: +

Dodatnu pomoć možete dobiti od ponuđača internet-preglednika, klikom na ikonu: