• 0

Улм – най-доброто съчетание между традиция и съвременност.

Безкрайно високо се извисява в небето кулата на Улмския Мюнстер, която от столетия насам е най-високата постройка в Улм. До голяма степен разрушен, след войната Улм търси правилния път за своето възстановяване. Приема се един сполучлив компромис, в резултат на който градът придобива специфичен облик – от една страна реставриран с много любов, а от друга страна изпълнен със съвременност, от която секва дъхът.

Естествено Мюнстер, „Божият пръст“, с най-високата църковна кула в света доминира в града. А Мюнстерплац, сполучливо съчетание между история и модерна архитектура, е невероятно интересен площад. Безспорно Улм е нещо повече от Мюнстер и Мюнстерплац. Това се чувства веднага, след като извървите още няколко крачки и стигнете до чудно красивата сграда на кметството. Най-старата й част е построена през 1370 г. като магазин, а след това през 1419 г. за първи път получава името „кметство“. През 1520 г. е монтиран богато украсеният астрономически часовник. В партера на сградата може да се види копие на летателния уред на Албрехт Лудвиг Берблингер, легендарния „шивач от Улм“. За съжаление опитите му за летене преди повече от 200 години не са се увенчали с успех. В решаващия ден не е духал благоприятен вятър и „полетът“ е завършил във водите на Дунав. И все пак „шивачът от Улм“ е почитан до днес като усърден човек, а свидетелство за това, че жителите на Улм обичат откриването на нови измерения, поне на духа, е фактът, че тук е роден Алберт Айнщайн. Нови измерения в градоустройството се разкриват със създаването на „Новия център“ между Мюнстерплац и кметството. Старото и новото тук се сливат в един ансамбъл с впечатляващо богатство на контрасти. На първо място трябва да се спомене Щатхаус - сградата, проектирана от нюйоркския архитект Ричард Майер. Тя е образец на модерната архитектура с международна известност и вратите и са отворени за срещи с изкуството, културата, хората и… един забележителен град.

На партера има интересна постоянна изложба за археологията и историята на Мюнстерплац. Дори само това представлява един чудесен контраст с архитектурата на сградата. Оптическият магазин „Хаус дер зине“ с кафене на третия етаж и великолепна гледка към Мюнстер, сградата на спестовната каса, изложбената зала Вайсхаупт на Волфрам Вьор, стъклената пирамида на Градската библиотека на Готфрид Бьом и магазинът „Обере щубе“ с подвижната му фасада залагат на модерния език на формите в непосредствена близост до кметството и Мюнстер, което сред специализираните среди среща пълно одобрение, а сред жителите на Улм - само половинчато. Обиколката на града отвежда по-нататък до Вайнхоф, почти от 500 години значима търговска къща, много старата Щайнхаус и романтичната църква Николаускапеле, построена някъде през 1220 г. и стига до Швьорхаус от 17-ти век. Всяка година на Швьормонтаг (Клетвен понеделник), празника на Улм, кметът се заклева отново в закона на града, така, както е формулиран във Великото клетвено писмо от 1397 г. Интересно е посещението и в музея на Улм. Археологическата сбирка включва „Човека-лъв“ – най-старата в света пластика отпреди 30 000 години, изобразяваща животно-човек. Наред с много други експонати в музея е показана сбирка от значими произведения на европейското и американското изкуство след 1945 г.

В картината на града се открояват и две кули от старата градска крепостна стена – Гензетурм и Метцгертурм. Последната е изградена през 1345 г. и е по-известна като Наклонената кула на Улм. С нея е свързан един типичен за града анекдот. Кулата носи името си от месарите (Metzger), които са слагали в салама дървени стърготини. Когато гражданите усетили това, затворили злосторниците в кулата. Тъй като добре охранените месари се свили в ъгъла, когато влязъл разгневеният кмет, кулата се наклонила на една страна. В действителност кулата е наклонена, защото е построена върху някогашно блато. Вие обаче не бива да затъвате като в блато в живописния квартал Фишерфиртел, средновековната „добра кръчма“ на града или в многото бирарии в Улм и Ной-Улм, баварския град-побратим на Улм на другия бряг на Дунав. Но това ще решите Вие самите. Важното е да посетите Улм.