Παρακαλούμε επιλέξτε...

Starry skies over Bochum: the Zeiss Planetarium

The Zeiss Planetarium in Bochum was built in 1964 and since that time it has been one of the most modern facilities of its kind in the world.

A central projector beams an image of the night sky beneath the domed roof so that visitors are given a realistic impression of the heavens. The corridor that surrounds the circular projector room contains permanent and temporary exhibitions. In May 2010 the attraction reopened after four months of refurbishment, and is now the world's first planetarium with a velvet full-dome projection facility.

Καθολικά προσβάσιμος χειρισμός

Δύο χρήσιμοι συνδυασμοί πλήκτρων για μεταβαλλόμενη εστίαση στο πρόγραμμα περιήγησης:

Μεγέθυνση: +

Σμίκρυνση: +

Περισσότερη βοήθεια προσφέρει ο πάροχος του προγράμματος περιήγησης με ένα κλικ στο εικονίδιο: