• 0
Historic Highlights of Germany from A to Z
Cáchy: od Karla Velikého po karneval – tradice a radost ze života

Cáchy: od Karla Velikého po karneval – tradice a radost ze života

Zajeďte si do Cách, ocitnete se v Evropě. Pokud existuje město, které žije, myslí a cítí v evropském duchu, pak to jsou právě Cáchy. Mnozí vytuší, že tamější lidé mají speciální evropský gen, který lidem z jiných regionů chybí. V přísných očích vědy sice tato teorie pravděpodobně neobstojí, faktem nicméně je: kdo hledá Evropu, její ideové kořeny, hodnoty a ideály, ten najde v Cáchách.

Putování časem: „Route de Charlemagne“.

Ať už se návštěvník města vydá kterýmkoliv směrem, všude na něj čeká nádherný protiklad: důstojné starobylé stavby ze všech epoch a mezi nimi rušná scéna, utvářená 40 000 studenty ze všech koutů světa. Město je takto prosyceno ležérní a pestrou atmosférou, která je výrazem naprosté radosti ze života. Další pěkný doklad kosmopolitního charakteru Cách – a dobrý důvod navíc pro to, aby se člověk nechal jen tak unášet na jejích vlnách centrem města a vydal na pomyslné putování stoletími. K orientaci vám přitom velmi dobře poslouží „Route de Charlemagne“, stopa Karla Velikého, jeho myšlenek a vizí. Provede vás plejádou skvělých historických i moderních staveb a na jednotlivých stanovištích osvětlí témata, která byla za časů Karla Velikého stejně důležitá a aktuální jako dnes: dějiny, věda, Evropa, náboženství, moc, ekonomika a média.

Od gotiky a baroka po muzeum počítačové techniky.

Němý svědek rozkvětu tradičního měšťanstva, radnice ze 14. století, stojí v místech původní císařské falce. O několik století později byla zrekonstruována a rozšířena do dnešní podoby barokního městského zámku. Hostinec „Zum Postwagen“ v bezprostředním sousedství je po staletí synonymem pohostinnosti vyšší kategorie. Dalšími zastávkami na cestě Route Charlemagne, které již samy o sobě stojí za návštěvu, jsou tzv. Grashaus, kdysi dávno radnice a dnes městský archiv, dům Löwenstein, bývalý činžovní dům a penzion, či palác Büchelpalais, který sloužil do roku 1752 jako městský obilný špejchar. Zajímavý je i „Großes Haus“: zde najdete to nejnovější z posledních třech století. V mezinárodním muzeu novin, největším svého druhu na světě, svědčí 170 000 novinových exemplářů z celého světa a v (téměř) všech jazycích o pomíjivosti času – a o tom, že i největší titulky velmi rychle blednou. Proces stárnutí ve zrychleném tempu zachycuje i muzeum počítačové techniky při Technické vysoké škole: co dnes ještě považujeme za synonymum pokroku, patří nezřídka již zítra do muzea.

Mezinárodní cena Karla Velikého: jedno ocenění, jedna Evropa.

Sál cášské městské radnice je od roku 1950 dějištěm slavnostního předávání ocenění za zásluhy o sjednocení Evropy, pojmenovaného po Karlu Velikém tzn. Mezinárodní ceny Karla Velikého. Bez ohledu na to, jak tento vývoj osobně hodnotíte, určitě se shodneme na tom, že sjednocení Evropy je procesem, který proměnil evropský sen ve skutečnost: mír na „starém kontinentu“ trvající desetiletí. A jestliže nebudete mít to štěstí, a nebudete na slavnostní předání této ceny pozváni, nevadí: toto velkolepé město stojí za návštěvu třeba i o Cášském karnevalu.